Pracownia Ultrasonografii

DLA PACJENTA » Pracownia Ultrasonografii

USG jamy brzusznej, stawów, sutków, tarczycy, badania naczyniowe

lek. Renata Sokal
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

....................... poniedziałek 8:00-14:30

............................... piątek 8:00-14:30

   
lek. Magdalena Niemiec

........................... czwartek 8:00-14:30
 

 
 Pobieranie materiału do badań w poniedziałki i piątki od 7:30-10:00